عکس‌های هوایی از دریاچه‌های تبت
  • 2021
  • 23/11
  • 20:17:26

عکس‌های هوایی دریاچه ای را در چانگ‌تانگ تبت در جنوب غربی چین نشان می دهند.

نزدیک به 500 دریاچه با مساحتی بالغ بر یک کیلومتر مربع و بیش از 300 دریاچه با مساحتی بیش از پنج کیلومتر مربع در این منطقه وجود دارد.

عکس‌های هوایی از دریاچه‌های تبت_fororder_18-1

عکس‌های هوایی از دریاچه‌های تبت_fororder_18-2

عکس‌های هوایی از دریاچه‌های تبت_fororder_18-3

عکس‌های هوایی از دریاچه‌های تبت_fororder_18-4

 

  • GMT+08:00
  • /