نمای جدید یک ساختمان با یک قرن قدمت
  • 2021
  • 23/11
  • 20:24:41

ساختمانی با یک قرن قدمت در «جاده سه طبقه» لی‌زی‌با به یک چایخانه تبدیل شده است و بازدیدکنندگان زیادی را به دلیل نزدیکی به خط آهن سبک در منطقه یوجونگ از شهرداری چونگ‌چینگ در جنوب غربی چین جذب می کند.

نمای جدید یک ساختمان با یک قرن قدمت_fororder_20-1

نمای جدید یک ساختمان با یک قرن قدمت_fororder_20-2

نمای جدید یک ساختمان با یک قرن قدمت_fororder_20-3

نمای جدید یک ساختمان با یک قرن قدمت_fororder_20-4

 

  • GMT+08:00
  • /