سازمان ملل هشدار داد؛ احتمال سقوط سیستم مالی و بانکی افغانستان در ماه‌های آینده
  • 2021
  • 23/11
  • 20:17:33

برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در روز 22 نوامبر منتشر شد، اعلام کرده است که ادامه برداشت پول از حساب ها و سپرده های بانکی در افغانستان تا پایان سال جاری ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. شاخص های این گزارش هشداری است که سیستم بانکی و مالی افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد.

این گزارش تاکید می‌کند که به محض سقوط سیستم بانکی افغانستان، خسارات اقتصادی بزرگ و تأثیرات منفی اجتماعی به بار خواهد آورد. "سیستم های پرداخت مالی و بانکی افغانستان در هرج و مرج است. مشکل بانکداری باید به سرعت حل شود تا ظرفیت تولید محدود افغانستان افزایش یافته و از سقوط سیستم بانکی جلوگیری شود."

سازمان ملل هشدار داد؛ احتمال سقوط سیستم مالی و بانکی افغانستان در ماه‌های آینده_fororder_src=http___n.sinaimg.cn_spider20210817_265_w640h425_20210817_2c9e-09cafb8d90be054f9a7863162ec49e3f&refer=http___n.sinaimg

بانک مرکزی افغانستان تقریباً 10 میلیارد دلار دارایی در خارج از کشور دارد که بخش اعظم آن در آمریکا سپرده‌گذاری شده است. پس از ورود طالبان و کنترل آنها بر کابل در 15 اوت، ایالات متحده دارایی های بانک مرکزی افغانستان را در قلمرو خود مسدود کرد و در نتیجه فشار زیادی بر سیستم های پرداخت مالی و بانکی افغانستان وارد شد. در افغانستان، بانک ها برای جلوگیری از برداشت همزمان وجه نقد توسط تعداد زیادی از مشتریان، باید یک سقف برداشت هفتگی تعیین کنند.

این گزارش نشان می دهد که در پایان سال 2020، کل سپرده ها در سیستم بانکی افغانستان 2.8 میلیارد دلار بود که در ماه سپتامبر سال جاری به 2 میلیارد دلار کاهش یافت. با توجه به محدودیت فعلی برداشت، تا پایان سال جاری، کل سپرده های بانکی به 1.7 میلیارد دلار کاهش می یابد که ممکن است باعث فروپاشی سیستم بانکی شود.

از سوی دیگر وام های پرداخت نشده بانکی در بازار اعتباری افغانستان از ۳۰ درصد در پایان ۲۰۲۰ به ۵۷ درصد در سال اجاری افزایش یافته است. اگر این وضعیت ادامه یابد، احتمال دارد بانک های افغانستان طی شش ماه آینده سقوط کنند.

  • GMT+08:00
  • /