گردشگران در مزرعه جنگلی شوآنگ فنگ در استان هیلونگ‌جیانگ عکاسی می‌کنند
  • 2021
  • 22/11
  • 15:42:56

گردشگران در مزرعه جنگلی شوآنگ فنگ در استان هیلونگ‌جیانگ عکاسی می‌کنند. مزرعه جنگلی شوانگ فنگ که به  «شهر برفی چین» شهرت یافته است،  180 روز از سال برفی است.

گردشگران در مزرعه جنگلی شوآنگ فنگ در استان هیلونگ‌جیانگ عکاسی می‌کنند_fororder_11-2

گردشگران در مزرعه جنگلی شوآنگ فنگ در استان هیلونگ‌جیانگ عکاسی می‌کنند_fororder_11-1

گردشگران در مزرعه جنگلی شوآنگ فنگ در استان هیلونگ‌جیانگ عکاسی می‌کنند_fororder_11-3

گردشگران در مزرعه جنگلی شوآنگ فنگ در استان هیلونگ‌جیانگ عکاسی می‌کنند_fororder_11-5

گردشگران در مزرعه جنگلی شوآنگ فنگ در استان هیلونگ‌جیانگ عکاسی می‌کنند_fororder_11-4

 

  • GMT+08:00
  • /