مناظر زیبای یاقوتی رنگ و آرامش‌بخش دریاچه یامدروک
  • 2021
  • 22/11
  • 15:41:57

از مناظر زیبای یاقوتی رنگ و آرامش‌بخش دریاچه یامدروک در منطقه شین‌جیانگ لذت ببرید.

مناظر زیبای یاقوتی رنگ و آرامش‌بخش دریاچه یامدروک_fororder_10-2

مناظر زیبای یاقوتی رنگ و آرامش‌بخش دریاچه یامدروک_fororder_10-1

مناظر زیبای یاقوتی رنگ و آرامش‌بخش دریاچه یامدروک_fororder_10-3

مناظر زیبای یاقوتی رنگ و آرامش‌بخش دریاچه یامدروک_fororder_10-4

 

  • GMT+08:00
  • /