کمک ابتکار «کمربند و جاده» به ساختن جامعه‌ای بشری با آینده مشترک
  • 2021
  • 20/11
  • 15:21:13

کمک ابتکار «کمربند و جاده» به ساختن جامعه‌ای بشری با آینده مشترک_fororder_202

ابتکار «کمربند و جاده» چین یک تحول دگرگون‌کننده جهان است که برای اولین بار توسط «شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین در سال 2013 مطرح شد. بر اساس این ایده قرار است قاره‌های آسیا با آفریقا و اروپا از طریق شبکه‌های زمینی و دریایی بهتر از گذشته مرتبط شوند تا تجارت و رشد اقتصادی بیش از پیش توسعه یابد.

نتیجه این ابتکار بزرگ به نفع همگان خواهد بود چرا که چین تاکنون بیش از 200 توافق مربوط به همکاری‌های کمربند و جاده با 140 کشور و 32 سازمان بین المللی به امضا رسانده و همچنین شرکت‌های ثالث معامله‌گری در این حوزه با 14 کشور از جمله ژاپن و ایتالیا قرارداد امضا کرده‌اند.

در ادامه باید گفت مفهوم ابتکار کمربند و جاده که به همکاری اشاره می‌کند در اسناد سازمان‌های بزرگ بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، گروه 20، آسه آن و سازمان همکاری شانگهای ذکر شده است.

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین به مفهوم اساسی ابتکار کمربند وجاده که همانا همکاری است در سخنرانی سمینار روز جمعه اشاره و تاکید کرد پکن با تمام قوا برای پیشبرد با کیفیت پروژه‌های این ابتکار تلاش خواهد کرد. این به معنای آن است که کشورهای شرکت کننده در این ابتکار باید با استاندادرهای بالا در طی ساخت و پیشبرد راهنمایی شوند و در عین حال تضمین شود که پروژه‌های مذکور پایدار هستند و می‌توانند در بهبود زندگی مردم کشورهای شرکت کننده در ابتکار کمربند و جاده نقش ایفا کنند.

نکاتی که رئیس جمهور شی اشاره کرد بی شک باعث تزریق حیاتی تازه در رگ‌های ابتکار کمربند و جاده خواهد شد چرا که نه تنها بر اهمیت بهبود ارتباطات تاکید داشت بلکه مواجه با چالش‌های بزرگ جهان از جمله پاندمی کرونا، تغییرات آب و هوایی و کاهش رشد اقتصادی جهان را نیز مد نظر قرار داد.

 

چین تا کنون پروژه‌های همکاری متعددی را به پیش برده که باعث تقویت توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم کشورهای شرکت کننده در ابتکار کمربند و جاده شده است. این کشور همچنین در تلاش است تا اقداماتی انجام شود که کمربند و جاده صلح، گشایش، نوآوری و توسعه سبز تضمین را تضمین کند.

این ابتکار باعث تسهیل چالش‌های بسیاری از جمله پاندمی کرونا و تلاش‌های تفرقه‌افکنانه برخی کشورها شده چرا که کمربند و جاده در ماهیت خود فراگیر است و در نتیجه سود متقابل برای همگان دارد.

موفقیت چین در مهار گسترده پاندمی کرونا، احیای فعال اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مثبت باعث ایجاد انگیزه‌ای مثبت در روح ابتکار کمربند و جاده شده و آن را قادر ساخته تا تجهیزات و داروهای پزشکی مورد نیاز از جمله واکسن مهم کووید-19 را برای دیگر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ارسال کند.

چین تاکنون بیش از 1.7 میلیارد دُز واکسن برای بیش از 110 کشور و سازمان منطقه‌ای فراهم کرده و در عین حال همکاری واکسنی کمربند و جاده با بیش از 30 کشور نیز دارد.

با توجه به اینکه چین در حال حاضر بر توسعه با کیفیت بالاتر تاکید دارد،‌ پروژه‌های کمربند و جاده تمرکز بیشتری بر توسعه سبز، اقتصاد دیجیتال،‌ نوآوری‌های فناوری و همکاری مالی خواهد داشت.

بسیاری از پروژه‌های ابتکار کمربند جاده در حال کمک‌ به «راهبرد میان مدت برنامه محیط زیست» سازمان ملل هستند که به دنبال کارآمدی منابع، مقابله با تغییرات آب و هوایی،‌ اکوسیستم‌های سالم و سازنده و حکمرانی محیط زیستی است؛ این اهداف کاملا مرتبط هستند با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل.

این نشان می‌دهد ابتکار کمربند و جاده در حال کمک به تحقق واقعی مفهوم ساخت جامعه‌ای بشری با سرنوشت مشترک است.

  • GMT+08:00
  • /