عبور لیتوانی از خط قرمز روابط با چین به بهای جلب توجه آمریکا
  • 2021
  • 19/11
  • 18:13:38

با وجود مخالفت شدید چین، دولت لیتوانی اخیرا اجازه تاسیس به اصطلاح «دفتر نمایندگی تایوان در لیتوانی» را صادر کرده است. این اقدام مشمئزکننده لیتوانی نقض آشکار اصل چین واحد، مداخله صریح در امور داخلی چین و نقض تعهدات بین‌المللی اشاره شده در بیانیه ایجاد روابط دیپلماتیک میان دو کشور محسوب می شود.

لیتوانی باید بداند که چین تمام اقدامات ضروری به منظور حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود را اتخاذ خواهد کرد و تمام مسئولیت‌های این اقدام خیانت‌آمیز بر عهده طرف مقابل است.

بر اساس بیانیه ایجاد روابط دیپلماتیک میان دو کشور چین و لیتوانی که در سال 1991 توسط اعضای بی‌طرف به امضا رسید، لیتوانی صریحا دولت جمهوری خلق چین را به عنوان تنها حاکمیت قانونی چین به رسمیت شناخت و به این ترتیب اذعان داشت که تایوان جزیی تفکیک ناپذیر از قلمرو چین است. لیتوانی بر اساس بیانیه فوق همچنین قول داد که هیچگاه روابط رسمی با تایوان برقرار نکند و یا به تبادل با این منطقه اقدام نورزد. در عین حال لیتوانی به عنوان عضوی از اتحادیه اروپاست و باید از توافقات به عمل آمده میان چین و اتحادیه اروپا در خصوص اصل چین واحد تبعیت کند.

عبور لیتوانی از خط قرمز روابط با چین به بهای جلب توجه آمریکا_fororder_微信图片_20211119181239

لیتوانی از ابتدای سال جاری میلادی به اصطلاح «سیاست خارجی ارزشمند» ایالات متحده را به شدت دنبال و چندین مرتبه از «کارت تایوان» برای تحریک چین استفاده کرده است. این اقدام تایوان در حالی بوده که حتی رادیو و تلویزیون ملی این کشور نیز آشکارا اعلام کرد لیتوانی امیدوار است موضعش در قبال چین توجه واشنگتن را جلب کند.

لیتوانی در جولای سال جاری، توافق تاسیس «دفتر نمایندگی» تایوان در ویلینوس پایتخت را به امضا رساند و به این ترتیب از خط قرمز نداشتن ارتباط رسمی با مقامات تایوان عدول کرد.

چین به عنوان یک هشدار در ماه آگوست اعلام کرد سفیر خود در لیتوانی را فرا خواهد خواند و از لیتوانی نیز درخواست کرد سفیر خود را از پکن فرابخواند و فورا این اشتباه را جبران کند.

اما حالا لیتوانی لجوجانه بر موضع خود پافشاری می کند و آشکارا به دنبال نقض اصل چین واحد است که به طور کامل نشان دهنده کوتاه بینی راهبردی سیاستمداران لیتوانیایی قلمداد می‌شود.

لیتوانی باید بداند موضوع تایون، جزو منافع اصلی چین است و بازی با کارت تایوان از سوی لیتوانی بی‌مسئولیتی محض تلقی خواهد شد. این اقدام لیتوانی این حقیقت را که هر دو سوی تنگه تایوان متعلق به چین واحد است، تغییر نخواهد داد و بر روند تاریخی اتحاد این منطقه تاثیری نمی گذارد.

اصل چین واحد موضوعی که جامعه بین الملل بر سر آن اجماع دارد و اصل سیاسی چین برای توسعه روابط دوجانبه با دیگر کشورها محسوب می شود. چین بارها تاکید کرده که تصمیم دولت و ملت این کشور برای دستیابی به اتحاد ملی خدشه ناپذیر است و خط قرمز آن حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است.

لیتوانی باید فورا اشتباه در تصمیم گیری خود را جبران کند و در صورت اصرار بر این اشتباه که نقض اصل چین واحد محسوب می شودف بهای سنگینی خواهد پرداخت که پیامدهای آن به عهده خود این کشور است.

هیچ کشوری نباید قاطعیت ملت چین،‌ تصمیم و توانمندی قدرتمند آن برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را دست کم بگیرد.

  • GMT+08:00
  • /