نوزادی به اندازه کف دست یک زندگی سالم و شاد را در آغوش می‌کشد!
  • 2021
  • 19/11
  • 15:08:19

یک نوزاد دختر نارس که در روز 22 آوریل سال جاری متولد شد درحال که در زمان تولد تنها 630 گرم وزن و اندازه ای برابر با کف دست انسان داشت، پس از 87 روز مسابقه با مرگ بیمارستان ووهان را ترک کرد. اکنون این نوزاد با وزنی بیش از 5 کیلوگرم در وضعیت سلامتی خوبی به سر می برد.

نوزادی به اندازه کف دست یک زندگی سالم و شاد را در آغوش می‌کشد!_fororder_12-1

نوزادی به اندازه کف دست یک زندگی سالم و شاد را در آغوش می‌کشد!_fororder_12-2

نوزادی به اندازه کف دست یک زندگی سالم و شاد را در آغوش می‌کشد!_fororder_12-3

 

  • GMT+08:00
  • /