وزیر امور خارجه ایران: هدف ایران از مشارکت در مذاکرات هسته ای آتی تضمین رفع تحریم هاست
  • 2021
  • 19/11
  • 09:45:52

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنج شنبه 18 نوامبر/ 27 آبان گفت، هدف ایران از مشارکت در مذاکرات هسته ای آتی در وین تضمین رفع تحریم ها علیه این کشور است. در دور قبلی مذاکرات وین، کشورهای دخیل در توافق هسته ای ایران متفق القول بودند که آمریکا مقصری است که باید محکوم شود و پاسخگوی وضعیت کنونی مذاکرات باشد.

وزیر امور خارجه ایران: هدف ایران از مشارکت در مذاکرات هسته ای آتی تضمین رفع تحریم هاست_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F1012%2F0f6a3872j00r0vajm000od000hs00acp&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

ایران برای ازسرگیری پایبندی به توافق هسته‌ای، شش دور گفت‌وگوی رو در رو با طرف‌هایی غیر از آمریکا در این توافق در وین برگزار کرده است. دور جدید مذاکرات در وین نیز از 29 نوامبر آغاز می‌شود. علی باقری کنی، نماینده ارشد ایران در مذاکرات وین و معاون وزیر امور خارجه گفته است، موفقیت دور جدید مذاکرات به این بستگی دارد که طرف‌های دیگر «عزم قوی» و «آمادگی عمل‌گرایانه» برای لغو همه تحریم‌ها داشته باشند یا خیر.

  • GMT+08:00
  • /