راه اندازی بزرگراه گوئی لین – لیئو چِنگ
  • 2021
  • 19/11
  • 15:04:07

بزرگراه گوئی لین – لیئو چِنگ استان گوانگ شی به زودی به روی ترافیک باز خواهد شد.

راه اندازی بزرگراه گوئی لین – لیئو چِنگ_fororder_10-1

راه اندازی بزرگراه گوئی لین – لیئو چِنگ_fororder_10-2

راه اندازی بزرگراه گوئی لین – لیئو چِنگ_fororder_10-3

 

  • GMT+08:00
  • /