دو نوع پرنده آبچلیک نوک‌قاشقی در خلیج وِی‌توئووان
  • 2021
  • 18/11
  • 16:48:19

دو نوع پرنده آبچلیک نوک‌قاشقی در خلیج وِی‌توئووان_fororder_10-1

دو نوع پرنده آبچلیک نوک‌قاشقی در خلیج وِی‌توئووان، در استان فوجیان درجنوب شرقی چین مشاهده شد و یکی از آنها که با علامت «7L» نشانه گذاری شده،‌ برای سومین سال متوالی است که به اینجا می‌آید. تنها حدود 600 عدد از این گونه که «پاندای غول‌پیکر پرندگان» هم نامیده می‌شود، در سراسر جهان باقی مانده است. از این رو این پرنده در لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت «IUCN» به عنوان در معرض خطر انقراض طبقه بندی شده است.

دو نوع پرنده آبچلیک نوک‌قاشقی در خلیج وِی‌توئووان_fororder_10-4

دو نوع پرنده آبچلیک نوک‌قاشقی در خلیج وِی‌توئووان_fororder_10-3

دو نوع پرنده آبچلیک نوک‌قاشقی در خلیج وِی‌توئووان_fororder_10-2

  • GMT+08:00
  • /