چین در 10 ماهه اول سال جاری 11.33 میلیون شغل جدید در مناطق شهری این کشور ایجاد کرد
  • 2021
  • 16/11
  • 15:30:51

چین در 10 ماهه اول سال جاری 11.33 میلیون شغل جدید در مناطق شهری این کشور ایجاد کرده است که بدین ترتیب قبل از اتمام سال جاری به هدف کلی از پیش تعیین شده برای امسال دست یافته است.

چین در 10 ماهه اول سال جاری 11.33 میلیون شغل جدید در مناطق شهری این کشور ایجاد کرد_fororder_15-1

چین در 10 ماهه اول سال جاری 11.33 میلیون شغل جدید در مناطق شهری این کشور ایجاد کرد_fororder_15-2

 

  • GMT+08:00
  • /