پرورش دهندگان ماهی
  • 2021
  • 16/11
  • 15:29:26

پرورش دهندگان ماهی، ذخایر ماهیان خاویاری خود را در پایگاه پرورش ماهی سردآبی در شهرستان جینگ‌شینگ واقع در استان هه‌بئی در شمال چین مدیریت می کنند. این پرور‌ش‌دهندگان با بهره گیری از منابع آبی و تالاب‌های محلی در سال‌های اخیر اقدام به پرورش ماهی‌های سردآبی مانند ماهیان خاویاری و قزل آلای رنگین کمانی کرده‌اند.

این پایگاه از طریق برنامه ریزی یکپارچه و استراتژی توسعه همه جانبه، بازده اقتصادی خوبی به دست آورده و درآمد پرور‌ش‌دهندگان را افزایش داده است.

پرورش دهندگان ماهی_fororder_4-2

پرورش دهندگان ماهی_fororder_4-1

پرورش دهندگان ماهی_fororder_4-3

پرورش دهندگان ماهی_fororder_4-4

 

  • GMT+08:00
  • /