شدیدترین طوفان برفی که تا کنون به ثبت رسیده است
  • 2021
  • 16/11
  • 15:26:57

شدیدترین طوفان برفی که تا کنون به ثبت رسیده است، شهر تونگلیائو در مغولستان داخلی را در نوردید. مقامات محلی یک برنامه اضطراری را برای کسب اطمینان از ایمنی حمل و نقل، تامین برق و همچنین تولیدات کشاورزی و دامپروری راه اندازی کرده‌اند که زندگی عادی مردم را تضمین می‌کند. 

شدیدترین طوفان برفی که تا کنون به ثبت رسیده است_fororder_13-1

شدیدترین طوفان برفی که تا کنون به ثبت رسیده است_fororder_13-2

شدیدترین طوفان برفی که تا کنون به ثبت رسیده است_fororder_13-3

شدیدترین طوفان برفی که تا کنون به ثبت رسیده است_fororder_13-4

 

  • GMT+08:00
  • /