ونزوئلایی‌ها تلاش کردند تا با حضور دوازده هزار نوازنده، رکورد جهانی بزرگترین ارکستر موسیقی جهان را به ثبت برسانند
  • 2021
  • 15/11
  • 16:43:08

图片默认标题_fororder_15-1

图片默认标题_fororder_15-2

图片默认标题_fororder_15-5

图片默认标题_fororder_15-4

图片默认标题_fororder_15-6

图片默认标题_fororder_15-3

ونزوئلایی‌ها تلاش کردند تا با حضور دوازده هزار نوازنده، رکورد جهانی بزرگترین ارکستر موسیقی جهان را به ثبت برسانند. هزاران ونزوئلایی‌ که اکثراً کودکان و نوجوانان بودند، سازهای خود را در دانشکده نظامی این کشور نواختند.

  • GMT+08:00
  • /