ارسال نامه تبریک شی جین پینگ به ششمین مجمع غیر دولتی چین و آفریقا
  • 2021
  • 15/11
  • 18:22:47

روز 15 نوامبر، 24 آبان ششمین مجمع غیردولتی چین و آفریقا در پکن برگزار شد. شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهوری خلق چین، نامه تبریک خود را به این مجمع ارسال کرد.

شی جین پینگ رییس جمهوری چین در این نامه تاکید کرده است: جهان امروز نه تنها شاهد عصر توسعه بزرگ، بلکه عصر تغییرات بزرگ است. چین و آفریقا در مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌های جدید، بیش از هر زمان به حمایت و ترویج ارزش‌های مشترک بشر مبنی بر صلح، توسعه، انصاف، عدالت، دموکراسی و آزادی، تقویت وحدت و همکاری، پیشبرد مشترک رفاه و توسعه و سازندگی مشترک جامعه‌ای با سرنوشت مشترک بشری نیاز دارند.

در نامه همچنین عنوان شده است: امیدوارم که چین و آفریقا با همکاری و تلاش های مشترک مجمع غیر دولتی چین و آفریقا را به سمت تقویت روابط همکاری مشارکت راهبردی همه جانبه چین و آفریقا پیش برده و پلی میان دل مردم چین و آفریقا، و همچنین الگویی عملی برای جامعه مشترک با سرنوشت چین و آفریقا ایجاد کنند.

در پایان نامه تصریح شده است: شکل‌گیری چنین وضعیتی، همکاری‌های دوستانه میان مردم چین و آفریقا را تقویت می‌کند.

  • GMT+08:00
  • /