بر روی یک خط و پشت سر هم بر فراز منظره‌ای شبیه سیاره مریخ واقع در ریفت‌ولی در کشور کنیا
  • 2021
  • 15/11
  • 16:41:23

بر روی یک خط و پشت سر هم بر فراز منظره‌ای شبیه سیاره مریخ واقع در ریفت‌ولی در کشور کنیا_fororder_13-1

بر روی یک خط و پشت سر هم بر فراز منظره‌ای شبیه سیاره مریخ واقع در ریفت‌ولی در کشور کنیا_fororder_13-3

بر روی یک خط و پشت سر هم بر فراز منظره‌ای شبیه سیاره مریخ واقع در ریفت‌ولی در کشور کنیا_fororder_13-2

بر روی یک خط و پشت سر هم بر فراز منظره‌ای شبیه سیاره مریخ واقع در ریفت‌ولی در کشور کنیا_fororder_13-4

عکس‌های هوایی فلامینگوهایی را نشان می‌دهد که بر روی یک خط و پشت سر هم بر فراز منظره‌ای شبیه سیاره مریخ واقع در ریفت‌ولی در کشور کنیا پرواز می‌کنند. به دنبال بارندگی شدید اخیر در این کشور، دریاچه بوگوریا که یکی از محل‌های تغذیه فلامینگوها به شمار می‌رود کاملا گل آلود شده و به رنگ قرمز تیره درآمده است.

  • GMT+08:00
  • /