پایان ششمین اجلاس عمومی CPC و تائید سلامت اصول سیاسی-اجتماعی-اقتصادی چین
  • 2021
  • 14/11
  • 15:06:05

پایان برگزاری ششمین اجلاس عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در تاریخ 11 نوامبر برابر با 20 آبان ماه، نقطه عطف دیگری در حرکت به سمت محقق ساختن رؤیای چین است. ششمین اجلاس عمومی در اصل سلامت اساس سیاسی و اجتماعی-اقتصادی چین را تائید کرد و انعطاف پذیری و رشد آن را به مقابله موفقیت آمیز با چالش های ملی و بین المللی نسبت داد.

پایان ششمین اجلاس عمومی CPC و تائید سلامت اصول سیاسی-اجتماعی-اقتصادی چین_fororder_36355

برخی از دستاوردهای مهم چین که تاثیر ماندگاری در عرصه جهانی بر جای گذاشته اند، عبارتند از ریشه کن کردن فقر و مبارزه با پاندمی و همه گیری بیماری کووید-19.

نمی توان انکار کرد که حزب کمونیست چین بهترین وسیله و ابزار سیاسی برای ارتقاء دستور کار چین است آن هم در حالی که «شی جین پینگ» رهبر چین در جایگاه محوری این چرخه قرار دارد و این کشور را به سمت افق های جدید سوق می دهد.

چین با تمام گذشته خود کنار آمده است و در حال حاضر با جسارت به سمت دوره جدیدی از آینده قدم بر می دارد. این عصر جدید مستلزم گشایشی به مراتب عظیم تر و باز کردن هر چه بیشتر آغوش های چین به سمت دنیای خارج و استقبالش از دیگر کشورها جهت به اشتراک گذاری موفقیت هایی است که پکن به سختی به دست آورده است.

طبق بیانیه منتشر شده در پایان برگزاری ششمین اجلاس عمومی، نیروهای امپریالیست غربی دلتنگ بازگشت به روزهای قدیمی و زمانی هستند که به چین فخر می فروختند اما این در حالیست که چین امروزه به طور کامل از تاریخ خود که یک حکومت خودکامه فئودالی هزار ساله بوده، به یک دموکراسی مردم محور تغییر پیدا کرده است.

حزب کمونیست چین در طول تاریخ 100 ساله اش از تمامی پیمان ها و معاهدات نابرابری که توسط قدرت های خارجی بر چین تحمیل شده بود و از تمامی امتیازاتی که قدرت های امپریالیستی از طریق استثمار و بهره برداری مطلق و زور مزدوران از آن برخودار شده بودند، خارج شده است.

آن دسته از کسانی که تلاش می کنند که چین را بترسانند باید تاریخ این کشور را با دقت بیشتری مطالعه کنند و به بیهودگی تلاش هایشان پی ببرند. حقیقت این است که حسادت به کشوری که از غرور و حاکمیت خود تحت رهبری حزب کمونیست چین محافظت می کند را نمی توان رد کرد.

با این حال دولت چین حتی در بحبوحه ویرانی های ناشی از کووید-19، از پاندمی کرونا به عنوان بهانه جهت فرار از زیر بار مسئولیت هایش سوء استفاده نکرد بلکه از این فرصت جهت تلاش بیشتر برای تضمین تحقق دستور کار اقتصادی، توسعه ای، اجتماعی و امنیتی خود و عقب نماندن پیشرفت این پروسه ها از اقدامات انجام شده جهت مهار ویروس کرونا استفاده نمود.

چین بدنبال این نیست که تاریخ و گذشته اش را پاک کند. عبرت های بدست آمده در طول صد سال رهبری حزب کمونیست چین در نقش سوختی بوده است که توسعه این حزب را در یک بازه زمانی کوتاه تر در مقایسه با سایر اقتصادهای مهم دنیا رقم زده است.

چین الهام بخش دیگر کشورهای در حال توسعه ای شده است که همچنان عبور به مرحله بعدی را یک شاهکار غیر قابل عبور می دانند.

جنوب جهانی (کشورهای در حال توسعه و مناطق و کشورهای کمتر توسعه یافته) باید در دفاع از استقلال خود بدون توجه به فشارهای وارد شده از سوی نیروهای خارجی که منافعشان معمولا با دیگر کشورها در تضاد است‌، ثابت قدم بماند.

زمانی که «شی جین پینگ» رهبر چین در سال 2012 میلادی به عنوان دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین انتخاب شد، دو هدف صد ساله را تعریف کرد: یکی تبدیل کردن چین به جامعه ای نسبتا مرفه تا سال 2021 میلادی و دیگری ساخت یک کشور بزرگ سوسیالیستی مدرن تا سال 2049.

هدف اول تعریف شده از سوی شی جین پینگ تاکنون محقق گشته است. ششمین اجلاس عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نیز مراحل را برای آغاز سفر جدید این کشور به سمت محقق ساختن هدف دوم که ساخت یک کشور بزرگ و سوسیالیستی مدرن تا سال 2049 میلادی است، تعریف می کند.

پیروی از دستورات رهبری حزب کمونیست چین نشانگر خوبی برای تعریف سرنوشت جهان در چند دهه آینده است. چین با کمک یک سیستم سیاسی مردم محور و پیچیده به الگوی پیشگام جدیدی برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

  • GMT+08:00
  • /