پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره حزب کمونیست چین
  • 2021
  • 13/11
  • 17:20:41

مجری: از 8 تا 11 نوامبر حزب کمونیست چین که بزرگ ترین حزب جهان با بیش از 90 میلیون عضو است، نشستی بسیار مهم برگزار کرد، این نشست نه تنها جهت توسعه آتی چین را روشن ساخت، بلکه پنجره ای برای آشنایی با سیاست، اوضاع و آینده چین است. اما این نشست چگونه نشستی است؟ با هم «پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره حزب کمونیست چین» را دنبال کنیم.

  • GMT+08:00
  • /