موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
  • 2021
  • 12/11
  • 10:44:04

 ششمین اجلاس عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از 8 تا 11 نوامبر در پکن برگزار شد. در این نشست "قطع نامه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره دستاوردهای مهم و تجربیات تاریخی پس از تلاش های صد ساله" مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

مفاد کلیدی این قطع نامه شامل چه موضوعاتیست؟ خلاصه و جمع بندی آن به شرح زیر است:

موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین_fororder_微信图片_20211112103653

تاریخ 100 ساله حزب کمونیست چین به چند دوره تقسیم می شود؟

 چهار دوره:

1949-1921: دوران انقلاب دموکراتیک جدید

1978-1949: دوران انقلاب سوسیالیستی و ساخت سوسیالیسم

2012-1978: دوران جدید اصلاحات و درهای باز و مدرنیزاسیون سوسیالیستی

2012 تا کنون: دوره جدید از سوسیالیسم با ویژگی های چین

دستاوردهای بزرگ و مهم حزب کمونیست چین در چهار دوره تاریخی چیست؟

در دوران انقلاب دموکراتیک نوین: حزب کمونیست چین مردم را در نبردهای خونین و استقامت رهبری کرد، جمهوری خلق چین را تاسیس و این خبر را رسما به جهانیان اعلام کرد که مردم چین ایستاده اند و دوره سلاخی و زورگویی به ملت چین سپری شده است.

دوران انقلاب و ساخت سوسیالیسم: حزب کمونیست چین مردم را به سمت خودکفایی و تلاش هدایت کرد  و گسترده ترین و عمیق ترین تغییرات اجتماعی در تاریخ ملت چین را تحقق بخشیده و به جهانیان اعلام کرد که تنها سوسیالیسم می تواند چین را نجات داده و توسعه بخشد.


عصر جدید اصلاحات و درهای باز و مدرنیزاسیون سوسیالیستی: حزب کمونیست چین مردم را به رهایی ذهن، پیشروی، اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز و مدرنیزاسیون سوسیالیستی و دستیابی به دومین بازده اقتصادی بزرگ هدایت کرد و رسما به جهان اعلام کرد که اصلاحات و درهای باز از جمله اقدامات کلیدی به شمار می  رود که تصمیمی برای آینده و سرنوشت چین معاصر است. راه سوسیالیسم با ویژگی های چین، مسیری صحیح است که توسعه و شکوفایی چین را هدایت می کند.

عصر جدید سوسیالیسم با ویژگی چین: حزب کمونیست چین مردم را به خودباوری، خودسازی ، درستکاری و نوآوری سوق داد و دستاوردهای بزرگ سوسیالیسم با ویژگی های چین را در دوره جدید خلق کرد و رسما به جهان اعلام کرد که ملت چین عظمت کشور را از ایستادن، ثروتمند شدن تا قوی شدن تحقق بخشیده است.
 
دستاوردهای اصلی دوران جدید سوسیالیسم با ویژگی های چین چیست؟
  در عصر جدید، کمونیست های چینی، اندیشه شی جین پینگ در مورد سوسیالیسم  با ویژگی های چین را خلق کردند. آن ها با پایبندی بر رهبری همه جانبه حزب در زمینه های بسیاری از جمله مدیریت جدی حزب، سازندگی اقتصادی، تعمیق همه جانبه اصلاحات و درهای باز، مدیریت کشور بر اساس قانون، سازندگی فرهنگی، سازندگی اجتماعی، ساخت تمدن زیست محیطی، سازندگی دفاع ملی و ارتش، حفاظت از امنیت ملی، پایبندی به اصل «یک کشور، دو نظام» و پیشبرد اتحاد میهن و اقدامات دیپلماتیک به دستاوردها و تغییرات تاریخی رسیدند. 


اهمیت تاریخی تلاش های صد ساله حزب کمونیست چین چیست؟
   تلاش صد ساله حزب کمونیست چین، مردم چین را کاملا از سرنوشت زورگویی، ستم و بردگی بر آن ها رهایی بخشید؛ دو معجزه توسعه سریع اقتصادی و ثبات اجتماعی بلندمدت ایجاد کرد؛ نیروی حیاتی قوی مارکسیسم را نمایان ساخت؛ روند تاریخی جهان را عمیقا تحت تاثیر قرار داد، راه مدرنیزاسیون چینی را با موفقیت یافته و شکل جدیدی از تمدن بشری ایجاد کرد، نیز راه های مدرن شدن را برای کشورهای در حال توسعه گسترش داد؛ سطوح سیاستمداری و رهبری حزب نیز به طور مداوم ارتقا یافت.
 
تجربیات تاریخی خلق شده از سوی حزب کمونیست و مردم چین در 100 سال گذشته چیست؟
      در این باره ده تجربه جمع بندی شد: پایبندی به رهبری حزب، پایبندی بر برتری مردم، پایبندی بر نوآوری نظری، پایبندی بر استقلال و خودسازی، پایبندی بر راه چین، پایبندی بر نگاه به سراسر جهان، پایبندی به نوآوری پیشگام، پایبندی بر شجاعت در مبارزه، پایبندی بر جبهه متحد و وفادار ماندن به انقلاب خود.

 

  • GMT+08:00
  • /