کنفرانس مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین: ششمین اجلاس عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نشستی با اهمیت تاریخی بود که در یک مقطع تاریخی مهم برگزار شد
  • 2021
  • 12/11
  • 16:09:24

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 12 نوامبر/ 21 آبان یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد.وانگ شیائوهوی، معاون وزیر مسوول امور روزانه بخش تبلیغات کمیته مرکزی عنوان کرد:  مهم ترین دستاورد ششمین اجلاس عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، بررسی و تصویب «قطع نامه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره دستاوردهای مهم و تجربیات تاریخی پس از تلاش های صد ساله"» است. به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین، کمیته مرکزی حزب ششمین نشست عمومی را تشکیل داد تا به طور جامع دستاوردهای مهم و تجربیات تاریخی حزب در مبارزات قرن را خلاصه کند. این یک تصمیم گیری تاریخی و راهبردی است که نشانگر هدف اولیه و رسالت، اعتماد و مسوولیت پذیری حزب است.

کنفرانس مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین: ششمین اجلاس عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نشستی با اهمیت تاریخی بود که در یک مقطع تاریخی مهم برگزار شد_fororder_2021111210503376151

وی گفت: در نشست عمومی نیز تصمیمی مهم گرفته شد، تصمیم بر این شد که بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در نیمه دوم سال 2022 در پکن برگزار شود. بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین بسیار مهم است. کنگره در لحظه مهمی برگزار می شود که حزب ما ساخت همه جانبه یک کشور مدرن سوسیالیستی را آغاز می کند و به سوی هدف دوم صدمین سالگرد حرکت کرد. این یک رویداد بزرگ در حیات سیاسی حزب و کشور است.به طور خلاصه، ششمین اجلاس عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب، نشستی با اهمیت تاریخی بود که در یک مقطع تاریخی مهم برگزار شد. "قطع نامه" که در اجلاس عمومی تصویب شد، نشانگر تلاش، فداکاری و اخلاق حزب کمونیست چین در یک قرن گذشته است که برای تحقق ماموریت اصلی خود یعنی ایجاد رفاه و سعادت برای مردم و رستاخیز ملت چین تلاش کرده اند.

  • GMT+08:00
  • /