تلاش چین برای پیش بردن مناطق آسیا-اقیانوسیه
  • 2021
  • 11/11
  • 21:15:15

تلاش چین برای پیش بردن مناطق آسیا-اقیانوسیه_fororder_20211111192406840

پنجشنبه 11 نوامبر، شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین در سخنرانی موضوعی خود در نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) اظهار داشت: «با وجود تغییرات اوضاع جهان، برتری های اقتصاد آسیا-اقیانوسیه مبنی بر دارای انعطاف پذیری خوب و نیروی محرکه قوی تغییر نمی کند.» «باید نگاه به جلو داشته باشیم و به سمت جلو گام برداریم...»

رهبر چین در سخنرانی خود به صورت واضح به این مساله اشاره کرده است که خط کشی ایدئولوژی و ایجاد حلقه سیاسی کوچک ژئوپلیتیکی در نهایت آینده ای نخواهد داشت. منطقه آسیا و اقیانوسیه نمی تواند و نباید به تضاد و تقسیم در دوران جنگ سرد بازگردد.

او از همه طرف ها خواست تا با قاطعیت به سمت هدف ایجاد جامعه آسیا-اقیانوسیه با سرنوشت مشترک حرکت کنند و به ابتکار چهارگانه از جمله «مبارزه بال همه گیری کرونا با تمام نیرو»، «تداوم درهای باز و همکاری»، «پیشبرد اصلاحات سبز» و «ترویج نوآوری» را اشاره کرد که نسخه مطلوبی برای حل مشکلات توسعه در مناطق آسیا و اقیانوسیه ارائه کرده و بخشی را برای حفظ نظم که مناطق آسیا و اقیانوسیه واقعاً به آن نیاز دارد روشن کرده است.

وی توضیح داد: سال جاری سی‌امین سالگرد عضویت اپک است و ظرف سی سال گذشته، چین از طریق گسترش درهای باز، در میان دیگر اعضا با سرعت زیادی به هدایت و ترویج پیشرفت اپک پرداخته است.

گشودگی از خط حیاتی اقتصاد آسیا-اقیانوسیه و بارزترین علامت «طرح چین» محسوب می شود. در حال حاضر، در مسیر مبارزه با همه گیری کرونا و یا برای تحقق احیای باثبات اقتصادی، به یک فضای باز نیازمند است و همچنین به همکاری های کشورهای منطقه نیاز دارد. در این راستا، چین تلاش های واقعی خود را به کار گرفته تا این کشور هیچگاه گام‌های استوار خود را در راستای سیاست درهای باز متوقف نکند. چین با اعمال اقدامات خود یکی پس از دیگری برای تحقق همکاری های برد-برد و به منظور حفظ منافع مشترک در منطقه آسیا-اقیانوسیه و حتی جهان گام‌های بزرگی برداشته است.

پس از گشایش و حفظ سیاست درهای باز، همکاری‌های جمعی در برابر انحصاری مورد استفاده قرار گرفته است. «مسئولیت پذیری چین» کشتی بزرگ آسیا-اقیانوسیه را به سمت «نگاه رو به جلو و حرکت به پیش» برده و به سمت آینده ای با رونق مشترک سوق می دهد.

 

  • GMT+08:00
  • /