اولین قهرمان ملی اسکی چین
  • 2021
  • 10/11
  • 15:22:32

هان تونگیوآن 83 ساله اهل جیلین که توانست در سن 18 سالگی با تجهیزات محدود به اولین قهرمان ملی اسکی چین در داخل این کشور تبدیل شود، هنوز هم از طریق تمرینات سخت به دنبال دست یافتن به رویاهای یخی خود است. با وجود دست کشیدن از حرفه اسکی و عدم حضور در میادین بین المللی، اما این فرد سالمند همچنان مشتاق بازی‌های المپیک زمستانی آینده پکن در سال آینده است. داستان افسانه ای یخی او را نباید از دست بدهید.

اولین قهرمان ملی اسکی چین_fororder_15-2

اولین قهرمان ملی اسکی چین_fororder_15-3

اولین قهرمان ملی اسکی چین_fororder_15-1

اولین قهرمان ملی اسکی چین_fororder_15-4

 

  • GMT+08:00
  • /