حافظ دیوار بزرگ
  • 2021
  • 10/11
  • 15:18:17

یو های‌وِن از روستای بای‌یانگ‌یو در استان هه‌بئی در شمال چین به عنوان حافظ دیوار بزرگ توسط دولت محلی استخدام شده و هر سه یا چهار روز یک بار در بخش 4.4 کیلومتری دیوار بزرگ گشت زنی می کند. 

حافظ دیوار بزرگ_fororder_8-1

حافظ دیوار بزرگ_fororder_8-3

حافظ دیوار بزرگ_fororder_8-2

حافظ دیوار بزرگ_fororder_8-4

 

  • GMT+08:00
  • /