دبیرکل یونسکو: چین شریک مهم کل سیستم سازمان ملل است
  • 2021
  • 10/11
  • 10:40:28

چهل و یکمین کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس 9 نوامبر/ 18 آبان برگزار شد. در این کنفرانس پس از رای گیری ادری ازوله دبیر کل کنونی بار دیگر انتخاب شد و او دوره چهار ساله بعدی خود را از روز 22 نوامبر آغاز می کند.

دبیرکل یونسکو: چین شریک مهم کل سیستم سازمان ملل است_fororder_27fdfd143d59b0f8fbe4151bb5348dc3u1

در نشست رسانه ای پس از این کنفرانس، ازوله به سوالات خبرنگاران رادیو و تلویزیون مرکزی چین پاسخ داد. وی گفت که چین شریک مهم کل سیستم سازمان ملل است و یونسکو به تقویت گفت وگو و همکاری با چین ادامه خواهد داد.

  • GMT+08:00
  • /