دفتر امور تایوان شورای دولتی چین: اصل چین واحد پایه سیاسی روابط چین و آمریکا است
  • 2021
  • 10/11
  • 17:37:01

دفتر امور تایوان شورای دولتی چین: اصل چین واحد پایه سیاسی روابط چین و آمریکا است_fororder_4353454

جو فنگ لیان سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین  19 آبان (10 نوامبر) در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به ادعاهای اخیر وزارت خارجه و دفاع آمریکا درباره تایوان گفت: تنها یک چین در جهان وجود دارد و تایوان بخشی از سرزمین چین است.

سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین تاکید کرد: فعالیت‌های تایوان در عرصه بین‌المللی از جمله مبادلات با کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با چین ، مشارکت در سازمان های بین المللی و فعالیت های این سازمان ها  وغیره باید بر اساس اصل چین واحد انجام شود.

جو فنگ لیان تصریح کرد: اصل چین واحد، پایه سیاسی روابط چین و آمریکا است. در سه بیانیه مشترک چین و آمریکا به وضوح قید می شود که "ایالات متحده این مساله را به رسمیت می‌پذیرد که جمهوری خلق چین تنها دولت قانونی چین است و مردم آمریکا روابط فرهنگی، تجاری و سایر روابط غیر رسمی را با مردم تایوان حفظ خواهند کرد."

وی افزود: در بخش دیگری آمده است: "آمریکا موضع چین مبنی بر آنکه تنها یک چین وجود داشته و تایوان بخشی از چین است را به رسمیت می شناسد."  

جو فنگ لیان با اشاره به اصطلاح "قانون روابط آمریکا با تایوان" و "شش ضمانت" ایالات متحده که مغایر با سه بیانیه مشترک چین و آمریکا است، عنوان کرد: چنین رویکردی دخالت فاحش در امور داخلی چین کاملا اشتباه، غیرقانونی و بی اعتبار است و چین از ابتدا با آن مخالف بوده و از ایالات متحده خواسته است که به اصل چین واحد و مفاد سه بیانیه مشترک چین و ایالات متحده پایبند باشد و با احتیاط و به درستی با مساله تایوان برخورد کنند تا آسیب بیشتری به صلح و ثبات در تنگه تایوان وارد نشود.

  • GMT+08:00
  • /