سخنگوی طالبان از دستگیری حدود 600 عضو سازمان های افراطی خبر داد
  • 2021
  • 10/11
  • 17:39:30

سخنگوی طالبان از دستگیری حدود 600 عضو سازمان های افراطی خبر داد_fororder_245234

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز چهارشنبه 10 نوامبر 19 آبان طی یک نشست خبری در کابل از دستگیری حدود 600 عضو سازمان های افراطی خبر داد.

ذبیح الله مجاهد گفت: در دوران ناآرامی افغانستان حدود 600 نفر از اعضای سازمان های افراطی از زندان های افغانستان فرار کرده بودند که تا کنون طالبان موفق به دستگیری تعدادی از آنها شده و همچنین برخی سارقان و اعضای باندها را که تهدیدی برای امنیت اجتماعی هستند، بازداشت کرده است.

  • GMT+08:00
  • /