پارک صنعتی کشاورزی مدرن شهر نان‌جینگ
  • 2021
  • 09/11
  • 15:52:48

پارک صنعتی کشاورزی مدرن شهر نانجینگ واقع در استان جیانگ‌سو، از جذاب ترین فصل در مزارع برنج خود استقبال می کند.

پارک صنعتی کشاورزی مدرن شهر نان‌جینگ_fororder_5-1

پارک صنعتی کشاورزی مدرن شهر نان‌جینگ_fororder_5-3

پارک صنعتی کشاورزی مدرن شهر نان‌جینگ_fororder_5-2

پارک صنعتی کشاورزی مدرن شهر نان‌جینگ_fororder_5-4

 

  • GMT+08:00
  • /