زندگی زیر آب در طول کووید-19 چگونه است؟
  • 2021
  • 09/11
  • 15:50:11

ماسک خود را بگذارید و با ما از طریق پارک اقیانوس مانیل در فیلیپین موجودات شگفت انگیز را کشف کنید!

زندگی زیر آب در طول کووید-19 چگونه است؟_fororder_15-3

زندگی زیر آب در طول کووید-19 چگونه است؟_fororder_15-2

زندگی زیر آب در طول کووید-19 چگونه است؟_fororder_15-1

زندگی زیر آب در طول کووید-19 چگونه است؟_fororder_15-4

 

  • GMT+08:00
  • /