پروژه های تولید برق فتوولتائیک و بادی در بالای آب‌های ماهیگیری شهرستان بائوئینگ
  • 2021
  • 09/11
  • 15:51:18

پروژه های تولید برق فتوولتائیک و بادی در بالای آب‌های ماهیگیری شهرستان بائوئینگ واقع در جیانگ‌سو نصب شده‌اند. تولید برق سالانه این شهرستان از طریق انرژی‌های پاک، 84 درصد از مصرف برق سالانه آن را تامین میکند.

پروژه های تولید برق فتوولتائیک و بادی در بالای آب‌های ماهیگیری شهرستان بائوئینگ_fororder_10-1

پروژه های تولید برق فتوولتائیک و بادی در بالای آب‌های ماهیگیری شهرستان بائوئینگ_fororder_10-2

پروژه های تولید برق فتوولتائیک و بادی در بالای آب‌های ماهیگیری شهرستان بائوئینگ_fororder_10-3

پروژه های تولید برق فتوولتائیک و بادی در بالای آب‌های ماهیگیری شهرستان بائوئینگ_fororder_10-4

 

  • GMT+08:00
  • /