تحویل دومین محموله واکسن های کمکی دولت چین به رواندا
  • 2021
  • 08/11
  • 10:00:32

تحویل دومین محموله واکسن های کمکی دولت چین به رواندا_fororder_5882b2b7d0a20cf45ab886c2230f2f3facaf9996

به گزارش خبرگزاری شین هوا، دومین محموله واکسن های کمکی دولت چین به تعداد 300 هزار دوز یک شنبه 7 نوامبر (16 آبان) به فرودگاه بین المللی کیگالی پایتخت رواندا رسید.

آلبرت توییشمی، مسوول مرکز بیومدیکال وزارت بهداشت رواندا ضمن عالی ارزیابی کردن پشتیبانی و کمک های چین به این کشور پس از بروز همه گیری کرونا، از چین تشکر کرد.

وی اظهار داشت: چین برای توزیع عادلانه واکسن در جهان فداکاری بزرگی کرده و همچون یک کشور مسوولیت پذیر رفتار کرده است. «اقدامات چین دیگر کشورها را نیز در روند پیشبرد توزیع عادلانه جهانی واکسن مورد تشویق قرار داده و به این ترتیب بیشتر کشورهای دنیا به واکسن دسترسی پیدا می کنند.»

 

 

  • GMT+08:00
  • /