دسته دوم از واکسن های اهدایی چین به اردن تحویل داده شد
  • 2021
  • 05/11
  • 11:45:54

مراسم تحویل دومین دسته دوم از واکسن های کووید-19 با کمک دولت چین به اردن روز 4 نوامبر در امان پایتخت اردن برگزار شد. چن چوان دونگ، سفیر چین در اردن و وزیر بهداشت اردن در مراسم تحویل حاضر شدند.چن چوان دونگ در مراسم یادشده گفت که چین و اردن در مبارزه با همه گیری گرونا در کنار یکیدگر هستند و در این باره همکاری های نزدیک با هم داشته اند و از یکدیگر پشتیبانی کرده اند. چین و اردن در مبارزه با این بیماری همه گیر دست به دست هم داده اند و به این ترتیب اعتماد و عزم بشر را برای غلبه بر این بیماری همه گیر تقویت بخشیده و با اقدامات عملی ساخت جامعه سلامت بشر را پیش برده اند.وزیر بهداشت اردن بیان کرد، اردن از تلاش‌های عظیم چین در تعمیق همکاری های بین‌المللی ضد کرونا و ترویج توزیع عادلانه و معقول واکسن در مقیاس جهانی بسیار قدردانی می‌کند و افزود که واکسن‌های چینی به طور موثر به ارتقای کار واکسیناسیون اردن کمک می کند.

  • GMT+08:00
  • /