جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین
  • 2021
  • 05/11
  • 11:48:19

جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین_fororder_1128031833_16360281582941n

چهارمین نمایشگاه بین المللی واردات چین 5 تا 10 نوامبر در شانگهای برگزار می شود. شانگهای به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای چین، همچنین مرکز اقتصادی، بانکداری، تجارت بین المللی، کشتیرانی و نوآوری فناوری چین است که توسط شورای دولتی چین تایید شده است. در سال 2020، تولید ناخالص داخلی شانگهای3870 میلیارد و 5 میلیون و 800 هزار یوان  بود و تا روز اول نوامبر 2020، جمعیت شهرنشینان دایمی شهر شانگهای به حدود 24 میلیون و 870 هزار نفر رسید. باهم  از تماشای جذابیت های این شهر لذت ببریم

جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین_fororder_1128031833_16360281582611n

جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین_fororder_1128031833_16360281583241n

جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین_fororder_1128031833_16360281584041n

جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین_fororder_1128031833_16360281583491n

جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین_fororder_1128031833_16360281582281n (1)

جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین_fororder_1128031833_16360281583751n

جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین_fororder_1128031833_16360281584671n

جذابیت شهر شانگهای/ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین_fororder_1128031833_16360281584361n

 

  • GMT+08:00
  • /