درختان جینکو طلایی روزهای خنک پاییز را روشن می کنند
  • 2021
  • 04/11
  • 10:13:02

درختان جینکو طلایی روزهای خنک پاییز را روشن می کنند. چرا در جاده‌های پوشیده از برگ‌های طلایی پرسه نمی‌زنید؟

درختان جینکو طلایی روزهای خنک پاییز را روشن می کنند_fororder_11-2

درختان جینکو طلایی روزهای خنک پاییز را روشن می کنند_fororder_11-1

درختان جینکو طلایی روزهای خنک پاییز را روشن می کنند_fororder_11-3

درختان جینکو طلایی روزهای خنک پاییز را روشن می کنند_fororder_11-4

 

  • GMT+08:00
  • /