نزدیک به 6 میلیون و ۴۰۰ هزار کودک آمریکا به کرونا مبتلا شدند
  • 2021
  • 03/11
  • 09:39:45

بر اساس گزارش های مشترک ازآکادمی پزشک اطفال و انجمن بیمارستان های کودکان آمریکا در روز دوشنبه اول نوامبر، تا 28 اکتبر امسال، تعداد موارد شناسایی شده ابتلا به کرونا در کودکان در سراسر آمریکا به نزدیک 6.4 میلیون نفر رسیده که 16.6 درصد از کل موارد تایید شده در این کشور را تشکیل داده است.

نزدیک به 6 میلیون و ۴۰۰ هزار کودک آمریکا به کرونا مبتلا شدند_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F1017%2F8ccec355j00r148h7000td200hs00bvg00hs00bv.jpg&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

در هشت هفته پس از ماه سپتامبر، در مجموع بیش از 1.3 میلیون مورد جدید ابتلا کودکان به کرونا شناسایی شده است. اگرچه تعداد موارد شناسایی شده جدید در تک هفته روند نزولی مستمر نشان داده، اما این تعداد همچنان در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. در حال حاضر، از هر ده هزار کودک آمریکایی، نزدیک به 850 نفر به کرونا مبتلا هستند.

  • GMT+08:00
  • /