آیا تا به حال چنین فیل کوچکی دیده‌اید؟
  • 2021
  • 03/11
  • 10:35:20

آیا تا به حال چنین فیل کوچکی دیده‌اید؟ یک عکاس از اسان هه‌نان با دایکون، جوانه‌های لوبیا و دانه‌های فلفل یکی از این فیل‌ها می‌سازد و آن را به طبیعت بازمی‌گرداند!

آیا تا به حال چنین فیل کوچکی دیده‌اید؟_fororder_9-1

آیا تا به حال چنین فیل کوچکی دیده‌اید؟_fororder_9-2

آیا تا به حال چنین فیل کوچکی دیده‌اید؟_fororder_9-3

آیا تا به حال چنین فیل کوچکی دیده‌اید؟_fororder_9-4

 

  • GMT+08:00
  • /