دریای طلایی رنگ از شکوفه‌های گل داوودی
  • 2021
  • 03/11
  • 10:32:39

این دریای طلایی رنگ از شکوفه‌های گل داوودی، که در محصولاتی مانند چای گیاهی استفاده می شود، کلید رونق در شهر یون‌چِنگ استان شان‌شی است.

دریای طلایی رنگ از شکوفه‌های گل داوودی_fororder_3-1

دریای طلایی رنگ از شکوفه‌های گل داوودی_fororder_3-2

دریای طلایی رنگ از شکوفه‌های گل داوودی_fororder_3-3

دریای طلایی رنگ از شکوفه‌های گل داوودی_fororder_3-4

 

  • GMT+08:00
  • /