طاق رنگین کمانی بر روی تراس‌های زیبا در شهرستان کونگ‌جیانگ از توابع استان گوئی‌جوئو
  • 2021
  • 02/11
  • 11:59:18

طاق رنگین کمانی بر روی تراس‌های زیبا در شهرستان کونگ‌جیانگ از توابع استان گوئی‌جوئو دیده می‌شود، در حالی که کشاورزان مشغول برداشت محصول در میان مناظر زیبای پاییزی هستند.

طاق رنگین کمانی بر روی تراس‌های زیبا در شهرستان کونگ‌جیانگ از توابع استان گوئی‌جوئو_fororder_10-2

طاق رنگین کمانی بر روی تراس‌های زیبا در شهرستان کونگ‌جیانگ از توابع استان گوئی‌جوئو_fororder_10-1

طاق رنگین کمانی بر روی تراس‌های زیبا در شهرستان کونگ‌جیانگ از توابع استان گوئی‌جوئو_fororder_10-3

طاق رنگین کمانی بر روی تراس‌های زیبا در شهرستان کونگ‌جیانگ از توابع استان گوئی‌جوئو_fororder_10-4

 

  • GMT+08:00
  • /