بررسی تناقض‌ استانداردهای زندگی مردم چین و آمریکا و حکومت اشرافی در واشنگتن
  • 2021
  • 01/11
  • 17:23:11

از نگاه یک محقق مشهور سنگاپوری که در عین حال به عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل نیز فعالیت داشته، مردم چین شاهد بهبود چشمگیر استانداردهای زندگی اشان در طول 40 سال گذشته بوده اند و این در حالیست که میانگین درآمد قشر ضعیف آمریکایی ها تقریبا دهه هاست که راکد باقی مانده است.

«کیشور محبوبانی» عضو برجسته مؤسسه تحقیقات آسیای دانشگاه سنگاپور در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری «شین هوا» ضمن اشاره به فاکتورهای توسعه موفقیت آمیز امروز چین و تاکید بر اینکه این کشور یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین تمدن های بشری جهان است، گفت تمایل این کشور برای یادگیری از سایر جهان یک سرمایه عظیم محسوب می شود و در این بین چهار دهه صلح نیز عنصری کلیدی در چین به حساب می آید.

بررسی تناقض‌ استانداردهای زندگی مردم چین و آمریکا و حکومت اشرافی در واشنگتن_fororder_767233607533615046

محبوبانی در کتاب منتشر شده سال گذشته خود با عنوان «آیا چین پیروز شد؟ چالش چین برای برتری آمریکا»، نوشته که تمدن چین خود را به عنوان یکی از قدرتمندترین و منعطف ترین تمدن های تاریخ ثابت کرده است. این محقق بر این باور است که اگر شاخصی برای اندازه گیری قدرت و انعطاف نسبی تمدن های مختلف بر اساس عملکرد واقعی آنها در طول بیش از 2 هزار سال گذشته وجود داشته باشد، تمدن چین رتبه اول را مطابق با این شاخص کسب خواهد کرد.

این عضو برجسته مؤسسه تحقیقات آسیای دانشگاه سنگاپور در ادامه مصاحبه با شین هوا افزود: «آمریکا تنها جامعه، تنها جامعه توسعه یافته ای است که متوسط درآمد 50 درصد قشر ضعیف آن اساسا سه دهه است که راکد مانده است. امروزه قشر متوسط در آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و برابری فرصت که پیشتر در آمریکا وجود داشت، در طول دهه های اخیر از بین رفته است.»

محبوبانی گفت بزرگ ترین چالش پیش روی آمریکا در جهان امروز این است که این کشور به یک پلوتوکراسی (حکومت اغنیاء و ثروتمندان) تبدیل شده است؛ وی در کتاب خود نوشته است که سیستم سیاسی آمریکا در حال حرکت از دموکراسی به توانگر سالاری و خیانت به آرمان های پدران بنیانگذار خود است و نظام آمریکا به شیوه ای مؤثر یک حکومت اشرافی و پولدار جدید را ایجاد کرد است.

بررسی تناقض‌ استانداردهای زندگی مردم چین و آمریکا و حکومت اشرافی در واشنگتن_fororder_7155012469451148635

این محقق سنگاپوری در پایان مصاحبه خود با شین هوا تاکید کرد که اولویت دولت آمریکا باید مراقبت از قشر ضعیف 50 درصدی در این کشور باشد ولی با این حال بسیاری از دولت های آمریکا منابع خود صرف جنگ های غیرقانونی در خارج از این کشور کرده اند.

  • GMT+08:00
  • /