تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین
  • 2021
  • 30/10
  • 10:20:14

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101341

عصر روز جمعه 29 اکتبر 7 آبان، مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین در ورزشگاه مرکز المپیک شهر شی آن استان شاآن شی در شمال غربی چین برگزار شد.

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101359

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101403

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101407

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101410

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101442

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101445

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101448

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101451

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101454

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101457

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101500

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101503

تصاویری از مراسم اختتامیه یازدهمین بازی های ملی معلولان چین_fororder_微信图片_20211030101508

 

  • GMT+08:00
  • /