پایان گفت و گوی حفاظت از میراث فرهنگی آسیا
  • 2021
  • 29/10
  • 10:01:30

بعد ازظهر روز پنجشنبه 28 اکتبر به وقت پکن، گفت و گوی حفاظت از میراث فرهنگی آسیا  به پایان رسید.

پایان گفت و گوی حفاظت از میراث فرهنگی آسیا_fororder_738b4710b912c8fc9fc41114b9a8c44cd788216c

این نشست "آغاز اقدامات مشترک برای حفاظت از میراث فرهنگی آسیا" را اعلام  کرد. این ابتکار وضعیت فعلی و چالش‌های پیش روی حفاظت از میراث فرهنگی آسیا را تشریح می‌کند و بر آن است که کشورهای آسیایی نیروی کلیدی در ترویج  " حفاظت از میراث فرهنگی آسیا" هستند و خواستار حمایت و مشارکت سازمان‌های بین‌المللی است. قرار است گفت‌و‌گوها و مجمع در چارچوب "اقدام حفاظت از میراث فرهنگی آسیایی" در زمان مقرر برگزار شود.

این ابتکار پیشنهاد می کند که کشورهای آسیایی در اجرای اقدامات حفاظت از میراث فرهنگی آسیا، حفاظت از دستاوردهای تمدن های آسیایی، ترویج مبادلات و یادگیری متقابل میان تمدن های آسیایی، ایجاد اجماع در مورد توسعه آسیا و تحریک نیروی حیاتی نوآوری آسیا همکاری کنند و با استفاده از میراث فرهنگی آینده آسیا را بسازند و دست به دست با خطرات و چالش ها مقابله کنند و جامعه آسیایی با سرنوشت مشترک را بسازند.

در طول این نشست، کارشناسان و دانشمندانی از 18 کشور آسیایی  در مورد موضوعاتی مانند "میراث فرهنگی عامل توسعه پایدار آسیا"، "کمک میراث فرهنگی به تبادل و یادگیری متقابل تمدن های آسیایی"، و "مقابله میراث فرهنگی با چالش های آینده آسیا" به تبادل تجریبات و افزایش شناخت مشترک پرداختند.

  • GMT+08:00
  • /