معلمان اوگاندایی به مهارت‌های خود برای بقا متوسل شده‌اند زیرا مدارس به دلیل شیوع کووید-۱۹ تعطیل هستند
  • 2021
  • 29/10
  • 14:59:23

معلمان اوگاندایی به مهارت‌های خود برای بقا متوسل شده‌اند زیرا مدارس به دلیل شیوع کووید-۱۹ تعطیل هستند_fororder_3-2

در 18 ماه گذشته، مدارس در اوگاندا تعطیل باقی مانده‌اند زیرا دولت تلاش می کند تا از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ جلوگیری کند. در این تعطیلی‌ها بسیاری از معلمان این کشور شرق آفریقایی بیکار شده‌اند.

معلمان اوگاندایی به مهارت‌های خود برای بقا متوسل شده‌اند زیرا مدارس به دلیل شیوع کووید-۱۹ تعطیل هستند_fororder_3-1

در حالی که این کشور در انتظار بازگشایی مدارس است، گروهی از معلمان در منطقه مرکزی اوگاندا در واکیسو راه‌های نوآورانه‌ای برای مراقبت از خانواده‌های خود پیدا کرده‌اند.

معلمان اوگاندایی به مهارت‌های خود برای بقا متوسل شده‌اند زیرا مدارس به دلیل شیوع کووید-۱۹ تعطیل هستند_fororder_3-4

معلمان اوگاندایی به مهارت‌های خود برای بقا متوسل شده‌اند زیرا مدارس به دلیل شیوع کووید-۱۹ تعطیل هستند_fororder_3-3

  • GMT+08:00
  • /