سازمان جهانی حق مالکیت معنوی: چین سهمی عمده در امور این سازمان دارد
  • 2021
  • 29/10
  • 10:39:51

روز چهارشنبه 27 اکتبر به وقت محلی، دارِن تانگ مدیر کل سازمان جهانی حق مالکیت معنوی در مصاحبه اختصاصی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین در ژنو سوئیس اظهار داشت: امسال پنجاهمین سالگرد احیای کرسی قانونی جمهوری خلق چین در سازمان ملل است و ظرف 50 سال گذشته، چین همواره در امور مربوط به سازمان جهانی حق مالکیت معنوی سهمی عمده داشته است. دستاوردهای چین در راستای حفاظت از حق مالکیت معنوی و تجاری سازی حق مالکیت معنوی بسیار تاثیرگذار هستند. سازمان جهانی حق مالکیت معنوی انتظار دارد با تقویت همکاری با دولت و ملت چین، دنیایی بهتر و زیباتر را بسازد.

 

مدیر کل سازمان جهانی حق مالکیت معنوی اشاره کرد: دستاوردهای چین در راستای حفاظت از حق مالکیت معنوی و تجاری سازی حق مالکیت معنوی تاثیراتی عمیق بر عموم م

سازمان جهانی حق مالکیت معنوی: چین سهمی عمده در امور این سازمان دارد_fororder_src=http___pic2.zhimg.com_v2-df587d2d5bbf03a86366429feb2c5779_b&refer=http___pic2.zhimg

ردم جهان گذاشته است. در رده بندی شاخص نوآوری جهانی منتشر شده از سوی سازمان جهانی حق مالکیت معنوی برای ارزیابی عملکرد همه اقتصادهای جهان، امسال چین در مقام 12 قرار داشته و تنها اقتصاد با درآمد متوسط است که وارد 30 رده برتر این فهرست شده و همچنین فراتر از اقتصادهای پیشرفته از جمله ژاپن و کانادا بوده است.

تعداد درخواست‌های حق مالکیت معنوی بین‌المللی تحویل شده از سوی چین در سال 1995 میلادی تنها مقداری بیشتر از صد درخواست بود، اما در سال 2020 میلادی، این رقم به بیش از 68 هزار درخواست افزایش یافته و به این ترتیب چین برای دومین سال متوالی بیشترین تعداد درخواست ثبت حق مالکیت معنوی در جهان داشته است.

  • GMT+08:00
  • /