چندین نفر از کارکنان رده اول راه آهن چین، یک عروسی گروهی در گوانگشی برگزار کردند
  • 2021
  • 28/10
  • 11:27:50

چندین نفر از کارکنان رده اول راه آهن چین، یک عروسی گروهی در گوانگشی برگزار کردند_fororder_5-1

شصت و چهار زوج، که از کارکنان رده اول راه آهن چین از گروه شرکت شانگهای هستند، روز دوشنبه طی یک مراسم عروسی گروهی به سبک اصلاح شده سنتی در اینجا شرکت کردند.

چندین نفر از کارکنان رده اول راه آهن چین، یک عروسی گروهی در گوانگشی برگزار کردند_fororder_5-3

چندین نفر از کارکنان رده اول راه آهن چین، یک عروسی گروهی در گوانگشی برگزار کردند_fororder_5-2

چندین نفر از کارکنان رده اول راه آهن چین، یک عروسی گروهی در گوانگشی برگزار کردند_fororder_5-4

  • GMT+08:00
  • /