شهری در آستانه -- شالیزارهای وینتیان در فصل برداشت
  • 2021
  • 28/10
  • 11:26:50

شهری در آستانه -- شالیزارهای وینتیان در فصل برداشت_fororder_4-4

شهر وینتیان، پایتخت لائوس در دهه گذشته به سرعت در حال توسعه و گسترش بوده است، در حالی که هنوز شالیزارهای زیادی در حومه شهر وجود دارد، جایی که می توانید از مناظر روستایی لذت ببرید.

شهری در آستانه -- شالیزارهای وینتیان در فصل برداشت_fororder_4-3

شهری در آستانه -- شالیزارهای وینتیان در فصل برداشت_fororder_4-2

شهری در آستانه -- شالیزارهای وینتیان در فصل برداشت_fororder_4-1

  • GMT+08:00
  • /