تاکید شی جین پینگ بر نوآوری و اعتماد به نفس در توسعه علوم و فناوری
  • 2021
  • 26/10
  • 20:26:03

تاکید شی جین پینگ بر نوآوری و اعتماد به نفس در توسعه علوم و فناوری_fororder_1127998894_16352642873901n

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین بعد از ظهر 26 اکتبرهنگام بازدید از نمایشگاه ملی دستاوردهای نوآوری در علوم و فناوری در دوره سیزدهم برنامه پنج ساله تاکید کرد، در طول سیزدهمین دوره پنج ساله امور علمی و فنی چین به سرعت توسعه یافته و توان نوآوری به میزان زیاد ارتقاء یافته است. بخشی از دستاوردهای علمی و فنی بزرگ در زمینه های فناوری پایه ای و استراتژیک و فناوری مربوط به معیشت مردم به دست آمده است. این نتیجه سختکوشی مشترک کل اعضای حزب و کشور، به ویژه تعداد زیادی از دست اندرکاران علمی و فنی، تحت رهبری قوی کمیته مرکزی حزب است.

شی جین پینگ افزود در حال حاضر چین سفر جدیدی را برای ساخت یک کشور مدرن سوسیالیستی به صورت همه جانبه آغاز کرده است. نوآوری علمی و فنی جایگاه و نقش بسیار مهمی در توسعه کلی حزب و کشور دارد. دست اندرکاران علوم و فناوری در سراسر کشور باید در جبهه مقدم علوم و فناوری جهان و میدان اصلی نبرد اقتصادی و مسایل کلان کشور قرار گیرند و برای رفع نیازهای زندگی و سلامت مردم، نوآوری، اعتماد به نفس و عزم راسخ داشته باشند. وی ادامه داد، باید فرصت های نوآوری را مغتنم شمرد و شجاعانه بر قله های علمی و فناوری صعود کرد، بایستی مشکلات توسعه را حل کرده و آگاهانه رسالت تاریخی باشکوه را برعهده گرفت. باید تحقق خوداتکایی علمی و فناوری در سطح بالا را تسریع بخشید و برای ایجاد قدرت علمی و فناوری جهان و تحقق رستاخیز   ملت چین سهم جدید و بیشتری ادا کرد.

تاکید شی جین پینگ بر نوآوری و اعتماد به نفس در توسعه علوم و فناوری_fororder_1127998894_16352642874441n

 از اعضای کمیته دایمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین لی که چیانگ، لی جانشو، وانگ یانگ، وانگ هونینگ، جائو لی جی، هان جنگ و وانگ چی شان معاون رئیس جمهور از این نمایشگاه بازدید کردند.

  • GMT+08:00
  • /