شی جین پییگ: قوانین بین المللی باید به صورت مشترک توسط 193 کشور عضو سازمان ملل تعیین شود
  • 2021
  • 25/10
  • 12:36:33

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین روز دوشنبه  25 اکتبر در پکن و  در نشست گرامیداشت پنجاهمین سالگرد احیای عضویت قانونی جمهوری خلق چین  در سازمان ملل شرکت و  سخنرانی کرد. او تاکید کرد که چین همواره از روحیه منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر پیروی کرده و بر ادغام موضوع جهانی بودن حقوق بشر با واقعیت چین پایبند بوده و مسیر توسعه حقوق بشر مطابق با روند عصر و دارای ویژگی  چین را در پیش گرفته  و سهمی بزرگ در پیشرفت حقوق بشر چین و امور حقوق بشر جهان داشته است.

شی جین پینگ تاکید کرد، کلید درست و یا نادرست بودن مسیر یک کشور را باید آنجا دید که آیا  مسیر آن کشور با وضعیتش منطبق است، آیا با روند توسعه دوران مطابقت دارد، آیا می تواند باعث توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، بهبود زندگی مردم، ثبات جامعه شود و آیا می تواند مورد حمایت مردم قرار گیرد و به امور پیشیرفت بشر کمک کند و یا خیر.

شی جین پینگ تاکید کرد که همه انسان ها یک کل واحد هستند و یک خانه به اسم کره زمین دارند. ما باید همکاری برای مقابله مشترک با چالش های مختلف و مشکلات جهانی پیش روی بشر را تقویت کنیم. جامعه جهانی با مناقشات منطقه ای و مسائل جهانی مانند تروریسم، تغییرات اقلیمی، امنیت سایبری و امنیت زیستی مواجه است و تنها با شکل گیری یک مدیریت جهانی فراگیرتر، سازوکارهای چندجانبه موثرتر و همکاری های منطقه ای فعال تر می توانیم به طور موثر با آنها مقابله کنیم.

رهبر چین تاکید کرد که قواعد بین المللی باید به طور مشترک توسط 193 کشور عضو سازمان ملل تدوین شود و تنها کشور فردی و یک گروه محدود از کشورها نمی توانند برای همه تصمیم گیری کنند. قوانین بین المللی باید نیز باید توسط همه 193 کشور عضو سازمان ملل رعایت شود و هیچ استثنایی وجود نداشته باشد. همه کشورهای جهان باید به سازمان ملل احترام بگذارند و به طور مطلوب از این خانواده بزرگ بشری حفاظت کنند. نباید تنها در صورت موافقت با سازمان ملل از آن استفاده کنند و در صورت عدم موافقت به آن توجهی نشان ندهند تا به این ترتیب سازمان ملل بتواند در کمک به امور صلح و توسعه بشری نقشی مثبت تر ایفا کند .

شی جین پینگ تاکید کرد که چین با قرار گرفتن در یک نقطه جدید تاریخی، به مسیر توسعه صلح آمیز پایبند خواهد بود و همراه برای برقراری صلح در جهان تلاش خواهد کرد؛ چین با ادامه دادن راه اصلاحات و درهای باز، همواره در توسعه جهانی نقش خود را ایفا می کند و با پایبندی بر چندجانبه گرایی، مدافع همیشگی نظم بین المللی خواهد بود.

  • GMT+08:00
  • /