تقویت حفاظت های اکولوژیکی از رودخانه زرد؛ نشانه عزم راسخ چین در توسعه سبز
  • 2021
  • 24/10
  • 14:36:32

تقویت حفاظت های اکولوژیکی از رودخانه زرد؛ نشانه عزم راسخ چین در توسعه سبز_fororder_微信图片_20211024143222

«شی جین پینگ» رهبر چین اخیرا از استان «شاندونگ» بازدید کرد و ریاست نشست ارتقاء حفاظت های اکولوژیکی و توسعه با کیفیت بالا در حوضه رودخانه زرد را بر عهده گرفت.

رهبر چین تاکید کرد که ارتقاء قاطع روند حفاظت از رودخانه زرد و تضمین امنیت این رودخانه موضوع مهم حاکمیتی محسوب می شود. شی جین پینگ گفت: «آنچه ضروری است، تضمین این نکته است که حفاظت های اکولوژیکی و توسعه با کیفیت بالای حوضه رودخانه زرد به دستاوردهای چشمگیر و مهمی در طول اجرای چهاردهمین طرح توسعه 5 ساله رسیده است. این نتیجه به جهان خارج این فرصت را می دهد تا به وضوح شاهد عزم چین در پیگیری مسیر مدرنیزاسیون با اولویت دهی به اکولوژی و توسعه سبز باشد.»

رودخانه زرد، دومین رودخانه طولانی در چین محسوب می شود که نه تنها منطقه مهمی برای فعالیت های جمعیتی و توسعه اقتصادی به حساب می آید بلکه یکی از رودخانه هایی است که بیشترین میزان رسوب و دشوارترین شرایط مدیریتی و جدی ترین آسیب های آبی در جهان را داراست.

بعد از تاسیس جمهوری خلق چین و به ویژه از زمان تشکیل هجدهین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012، دستاوردهای بسیار عظیمی در زمینه مدیریت رودخانه زرد و توسعه اقتصادی و اجتماعی حوضه این رودخانه حاصل شده و به عبارتی می توان گفت در ثبات سالانه این رودخانه معجزه ای تاریخی به وقوع پیوسته است.

رهبر چین همواره نگران چگونگی حفاظت اکولوژیکی و توسعه باکیفیت حوضه رودخانه زرد بوده است؛ شی جین پینگ در طول سفر خود به مدخل رودخانه زرد رفته و به گزارش های مربوط به منطقه حفاظت شده طبیعت دلتای رودخانه زرد گوش فرا داده و از محیط اکولوژیکی زمین های مرطوب دلتای این رودخانه بازدید کرده و خواستار تقویت طرح های مربوط به ایجاد پارک ملی در مدخل رودخانه زرد شده است.

رهبر چین در عین حال به میدان نفتی شنگلی رفته و در آنجا نیز بر ضرورت متمرکز سازی منابع روی فناوری های اصلی کلیدی جهت ارتقاء کیفیت تامین انرژی و کاهش سطح کربن تاکید کرده است.

شی جین پینگ با مدیریت تسریع روند ساخت خطوط دفاعی در برابر بلایای طبیعی و محاسبه دقیق و استفاده از منابع آب، با ترویج حفاظت و مدیریت شرایط زیست محیطی گرفته و همچنین توسعه مناسب صنایع با مشخصه های اکولوژیکی و ترویج انقلاب انرژی، کارهای مربوطه از سطح حفاظت گرفته تا توسعه را به خوبی اجرایی کرده که این نشان دهنده دیدگاه و طرز نگرش چین نسبت به تمدن اکولوژیکی است و در عین حال برآورد صحیح استراتژیکی و اجرای دقیق سیاست توسط رهبر یک کشور بزرگ در مسیر حفاظت های اکولوژیکی و توسعه سبز رودخانه زرد را به نمایش می گذارد.

مدت زمان زیادی نگذشته است که چین به عنوان کشور میزبان، محل برگزاری پانزدهمین نشست مربوط به کنفرانس طرف های متعاهد در کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل بود. در جریان آن نشست بود که رهبر چین ضمن تاکید بر اینکه کشورش به ارتقاء ساخت یک تمدن اکولوژیکی ادامه خواهد داد، از همه طرفین خواست تا تدوین الگوهای توسعه سبز را تسریع کنند و خانه ای زمینی بسازند که در آن بین اقتصاد و محیط زیست یک هارمونی و همزیستی وجود داشته باشد.

جهان خارج به خوبی به این درک رسیده است که در طول سال های اخیر و در جریان بازرسی های داخلی انجام شده توسط رهبر چین، ساخت تمدن اکولوژیکی به دستور کار مهم دولت چین تبدیل شده که این نیز به نوبه خود تاکیدی است بر جایگاه مهم ساخت یک تمدن اکولوژیکی در نگاه دولت چین.

چین با عملگرایی و مشارکتی که در مقابله با چالش های اکولوژیکی و زیست محیطی جهان دارد، به الگویی برای جامعه بین الملل تبدیل خواهد شد.

 

 

  • GMT+08:00
  • /