چشم دبی به روی بازدیدکنندگان باز شد
  • 2021
  • 22/10
  • 09:38:17

بزرگ ترین چرخ و فلک جهان موسوم به "چشم دبی" روز پنج شنبه 21 اکتبر/ 19 مهر افتتاح شد.

چشم دبی به روی بازدیدکنندگان باز شد_fororder_12312

ارتفاع چشم دبی حدود 250 متر، تقریبا دو برابر چشم لندن است. در ساخت این چرخ و فلک از 11 هزار و 200 تن فولاد و آهن استفاده شده است. 

این چرخ و فلک با 48 کابین می تواند به طور همزمان 1750 نفر را حمل کند. یک دور چرخش این چرخ و فلک 38 دقیقه طول می کشد.

چشم دبی به روی بازدیدکنندگان باز شد_fororder_87987

چشم دبی به روی بازدیدکنندگان باز شد_fororder_234435

چشم دبی به روی بازدیدکنندگان باز شد_fororder_654645

 

  • GMT+08:00
  • /