پلیس بدون ماسک مسافر با ماسک را از ایستگاه مترو بیرون راند
  • 2021
  • 21/10
  • 09:22:36

به گزارش نیویورک پست، روز 19 اکتبر مسافری در ایستگاه مترو در منهتن نیویورک از دو مامور پلیس که ماسک نپوشیده بودند خواست تا ماسک بزنند اما ماموران پلیس او را از ایستگاه مترو بیرون راندند.

مسافر آندی گیلبرت نام دارد. او گفت از ماموران پلیس پرسید که چرا ماسک ندارند. اما آن ها گفتند گیلبرت سعی در سردرگمی ما داشت. آن ها همچنین به گیلبرت گفتند اگر نمی خواهید از مترو استفاده کنید از این جا خارج شوید و او را از ایستگاه مترو  بیرون کردند.

طبق این گزارش، قانون فدرال آمریکا ایجاب می کند که مسافران هنگام سوار شدن بر هر نوع وسیله نقلیه از ماسک استفاده کنند؛ در حالی که اداره پلیس نیویورک مسوول اجرای این قانون در متروها و اتوبوس هاست و کسانی که این ماده از قانون را نقض کنند 50 دلار جریمه می شوند.

  • GMT+08:00
  • /